Artikel Depot
Image default
Financieel

Rechtnet Advocaten: uw incassobureau nabij Geldrop

Als een debiteur langere tijd zijn of haar betalingsverplichtingen niet nakomt zijn er een aantal mogelijkheden. Vanzelfsprekend wilt u de relatie met uw klant goed houden, maar uiteindelijk wil u wel dat de openstaande rekeningen betaalt worden. Als er door uw debiteur niet wordt gereageerd op herinneringen en aanmaningen is het inschakelen van een incassobureau vaak de volgende stap. Een gespecialiseerd kantoor voor dergelijke situaties is Rechtnet Advocaten: uw incassobureau nabij Geldrop.

 

Een incassobureau inschakelen

Het inschakelen van een incassobureau is vaak niet de eerste gedachte als een afnemer niet betaald. Daar staat tegenover dat een debiteur die niet betaald, uw geduld behoorlijk op de proef kan stellen. Een onbetaald gebleven factuur kan echter ook impact hebben op uw bedrijfsvoering. Door snel te handelen kunt u echter veel leed voorkomen. Dat betekent niet dat een incassobureau niet aan regels is gebonden. Sterker nog, de Nederlandse wet schrijft duidelijk voor wat een incassobureau wel of niet mag doen.

 

Wat mag een incassobureau wel doen?

Bij de invordering van een openstaande factuur heeft een incasseerder diverse middelen tot zijn of haar beschikking. Zo mogen er incassokosten worden berekend en mag de debiteur op een duidelijke manier doordrongen worden van de ernst van de situatie. Juist het wijzen op de gevolgen van het niet betalen is in veel gevallen voldoende om de debiteur te bewegen om over te gaan tot het betalen van het openstaande bedrag. Een goed incassobureau zal er bijvoorbeeld op wijzen dat bij het uitblijven van de betaling een dagvaarding zal worden opgesteld en dat de debiteur na het toewijzen van een vonnis zal worden veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

 

Rechtnet Advocaten: uw incassobureau nabij Geldrop

Er zijn echter ook een aantal zaken waar een incassobureau zich aan zal moeten houden. Zo mag een incassobureau geen loonbeslag leggen of een inbeslagname van roerende goederen aankondigen. Dit zijn zaken die enkel door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden afgehandeld na het verkrijgen van een vonnis. In veel gevallen zal het inschakelen van een goed incassobureau snel leiden tot de betaling van uw openstaande factuur. In dat geval is het niet nodig om te procederen. Mocht dat wel het geval zijn, dan is het een goed idee om terug te kunnen vallen op een incasseerder met voldoende kennis om uw belangen te behartigen.

 

https://www.rechtnet.nl/incassobureau-geldrop-mierlo/