Artikel Depot
Image default
Gezondheid

Het risico bepalen van gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de wereld. De stoffen kunnen veel schade aanrichten. In totaal zijn er negen gevaarsymbolen, die aangeven per stof welk gevaar kan optreden. Naast de gevaarsymbolen is er ook een safety data sheet. Een safety data sheet is een document waarin informatie staat over de gevaarlijke stoffen. In de sheets staan de risico’s van de stof beschreven en hoe iemand het beste met deze gevaarlijke stof te werk kan gaan. In deze blog lees je hoe het risico van de gevaarlijke stoffen wordt bepaald.

 

Wat doet het RIVM tot de gevaarlijke stoffen?

Het RIVM onderzoekt gevaarlijke stoffen. Tevens bepaalt het RIVM het gevaar van de stof. Er wordt onderzocht hoe schadelijk de stof is voor de mens en het milieu. Op basis hiervan wordt het gevaar van de stof bepaald.

 

Hoe bepaalt het RIVM het risico?

Het risico wordt bepaald aan de hand van twee factoren. De factoren die van belang zijn in dit proces zijn “blootstelling” en “effecten”

 

Blootstelling

Bij blootstelling draait het om de mens en het milieu. Er wordt bekeken hoe de mens in contact met de stof. Is dat via de lucht, huid of mond. Bij het milieu wordt gelet op de lucht, voedselketen, water of bodem. Als deze risico’s bekeken zijn wordt er gekeken naar de hoeveelheid, frequentie en duur. Aan de hand hiervan wordt er een ingeschatte risico gemaakt. Is er geen blootstelling, dan is er geen risico.

 

Effect

Bij effect wordt er allereerst gekeken naar de eigenschappen van de gevaarlijke stoffen. Daarbij wordt onderzocht wanneer welk effect optreedt bij de stof. Als laatste wordt er bekeken wat de grens is, voordat de stof gevaar met zich meebrengt. Aan de hand van deze informatie, wordt er risico ingeschat.

 

Hopelijk heb je na het lezen van deze blog een duidelijk beeld gekregen, hoe het RIVM een risico van een stof bepaalt.