Artikel Depot
Image default
Gezondheid

Veiligheid

Veiligheid is belangrijk in het leven. Het is niet alleen belangrijk dat je veilig over straat kan lopen, maar dat jij je ook veilig voelt in elke situatie. Voor een bedrijf is veiligheid voor het personeel ook belangrijk. Als er iets op het werk gebeurt dan zijn de werkgevers aansprakelijk.

 

Het begrip “veiligheid”

Veiligheid gaat over bedreigingen die een persoon, object, organisatie of land kan tegenkomen. Er zijn vier verschillende soorten begrippen met betrekken tot veiligheid.

 

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid betekent de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen misdrijven, overtredingen en overlast door andere mensen. Het begrip heeft betrekking op bescherming door de dreiging, die veroorzaakt worden door mensen.

 

Objectieve veiligheid

Objectieve veiligheid is hoe gevaarlijk een situatie is. dit is dus feitelijk.

 

Subjectieve veiligheid

Subjectieve veiligheid gaat over het gevoel van de mens. Hoe gevaarlijk voelt de situatie aan onder de burgers. Deze veiligheid is dus niet feitelijk, maar gaat over het gevoel van de mens.

 

Fysieke veiligheid

Fysieke veiligheid betekent de veiligheid waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen ongelukken en andere zaken die niet door mensen worden veroorzaakt. Een voorbeeld met van een fysieke ongevallen zijn natuurrampen.

 

Veiligheid op de werkvloer

Het is belangrijk dat je veilig kan werken op de werkvloer. Niet alleen veilig om kunnen gaan met machines, maar privacy is ook belangrijk. Een werkgever moet ervoor zorgen dat het personeel in een veilige werkomgeving kan werken. Daarbij is een werkgever verplicht om de werknemer uit te leggen hoe machines werken en hoe het personeel met de machines moeten omgaan. Mocht er iets gebeuren op de werkvloer, dan is de werkgever aansprakelijk. Er zijn voor werkgevers veiligheidsbladen om de veiligheid op de werkvloer te meten.

 

Een veilige werkplek kent ook een aantal voordelen. Als het personeel werkt in een veilige werkomgeving, voelt het personeel zich ook comfortabeler. Niet alleen kan dat beter worden gewerkt, maar het zorgt ook voor minder stress onder de werknemers. Dit lijdt uiteindelijk voor een betere werksfeer en minder ziekteverzuim. Bovendien zorgt een veilige werkplek ook voor meer motivatie en een productievere houding van de werknemers.