Artikel Depot
Image default
Zakelijk

Welke sectoren gebruiken adembescherming?

Welke sectoren gebruiken adembescherming?

Soms kan de lucht die we inademen deeltjes bevatten die schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Daarom wordt ademhalingsbescherming gebruikt om mensen te beschermen tegen het inademen van de slechte lucht. Sectoren w waarbij men te veel in contact komt met verontreinigde of ongezonde lucht, vereisen het gebruik van adembescherming. Werkgevers moeten hun werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) ter beschikking stellen als de kans bestaat dat de werknemer aan gevaarlijke stoffen wordt blootgesteld. Adembescherming is vaak vereist omdat het de neus en mond bedekt, waardoor inademing van gevaarlijke stoffen wordt voorkomen. In deze blog volgen enkele voorbeelden van deze beroepen.

Bouw en industrie

Veel beroepen in deze sectoren dragen regelmatig adembescherming in de vorm van stofmaskers, halfgelaatsmaskers en volgelaatsmaskers. Bouwvakkers die vaak te maken hebben met schuur en snijwerkzaamheden waar veel stof en andere schadelijke stoffen vrij komen zijn verplicht een masker te dragen.

Daarnaast dragen schilders ook vaak een stofmasker of een volgelaatsmasker, omdat er bij het aanbrengen of spuiten van verf ook verf in de luchtwegen kunnen komen.

Chemische en farmaceutische industrie

Laboratoriumtechnici dragen vaak adembescherming, omdat zij werken met giftige gassen, ziektekiemen, ontvlambare vloeistoffen en andere chemicaliën. Werknemers in de farmaceutische industrie dragen maskers ter bescherming tegen deeltjes in de lucht, zoals steriel poeder of chemicaliën die in het productieproces worden gebruikt.

Brandweer

Adembescherming zien we ook soms terug bij brandweerlieden. Brandweerlieden moeten bijvoorbeeld een volgelaatsmasker dragen dat hun beschermd tegen rook, stof en dampen.

Medische sector

Medisch personeel dat in ziekenhuizen of klinieken werkt, draagt vaak een masker om zijn longen tegen ziektekiemen in de lucht te beschermen.

 

 

Tandartsen

Tandartsen dragen ook maskers bij het uitvoeren van ingrepen zoals wortelkanalen en tandextracties.

Maskers en gelaatsbescherming zijn belangrijke hulpmiddelen voor mensen in bepaalde beroepen. Het is een noodzakelijke voorzorgsmaatregel om bescherming te bieden tegen gevaren die verder gaan dan waaraan anderen op uw werkplek kunnen worden blootgesteld.