Artikel Depot
Image default
Zakelijke dienstverlening

De werkzaamheden van een kredietverzekeringsmaatschappij

Bij een kredietverzekeringsmaatschappij kunnen ondernemers hun openstaande vorderingen verzekeren. Stel een bedrijf krijgt een grote opdracht, dan kan hiervoor een verzekering worden afgesloten. Als de opdrachtgever dan onverhoopt niet aan zijn betalingsverplichtingen kan of wil voldoen, dan krijgt de ondernemer alsnog uitbetaald. De kredietverzekeringsmaatschappij neemt de vordering over en probeert deze alsnog te incasseren. Hier zitten vaak de nodige juridische haken en ogen aan. Kom in contact met een juridische partner van kredietverzekeringsmaatschappijen voor juridisch advies. Hier kun je als kredietverzekeraar een dossier laten beoordelen om de mogelijkheden voor incasso te inventariseren. 

Hoe gaat een kredietverzekeraar te werk bij incasso?

Als er een kredietverzekering is dan is het de bedoeling dat de ondernemer eerst zelf probeert om de vordering te innen. Dit kan door een betalingsherinnering te sturen en als hier geen reactie op komt een aanmaning. In de aanmaning wordt dan vermeld dat bij niet betalen de vordering uit handen wordt gegeven. Als de debiteur vervolgens niet betaalt komt de kredietverzekeraar in beeld. Deze neemt de vordering over. Dat betekent dat de ondernemer zijn geld krijgt en dat de kredietverzekeraar de vordering overneemt. De ondernemer hoeft dan niet meer bij de klant aan te kloppen en kan beschikken over het bedrag van de order. Dit kan voor een ondernemer het verschil betekenen tussen doorgaan met het bedrijf of failliet gaan, zeker als het om een grote order gaat. 

Incasso en beslaglegging

Bij het innen van een openstaande vordering zijn er verschillende mogelijkheden die een kredietverzekeraar kan gebruiken. Meestal wordt eerst voor incasso gekozen. De wanbetaler krijgt het dringende verzoek om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Gebeurt dit niet dan zal worden overgegaan tot gerechtelijke stappen en kan er beslaglegging volgen. Een incassobureau mag dit niet, een deurwaarder wel. Als er geen gerechtelijke grond is voor beslaglegging dan volgt er eerst een gang naar de rechter. Zodra deze de vordering toewijst kan beslaglegging worden ingezet. Daarbij kan beslag worden gelegd op zowel roerende als onroerende goederen. Bij particulieren wordt vaak beslag gelegd op het inkomen, bij bedrijven op banktegoeden, inventaris of het bedrijfspand. 

Alsnog een betalingsregeling

Als er een juridische procedure loopt kan het natuurlijk zijn dat de debiteur alsnog een regeling wil treffen. Kredietverzekeraars krijgen het advies om deze mogelijkheid dan zeker te bespreken. De kans dat er dan een groter deel van de vordering wordt geïnd is zeker aanwezig. Bekijk de website van IA Group voor meer informatie over de mogelijkheden voor incasso van vorderingen zonder dat de rechter er aan te pas hoeft te komen. Uiteraard bespreek je de manier van incasso van een vordering eerst met de oorspronkelijke schuldeiser. Deze kent de persoon of het bedrijf en kan wellicht een inschatting maken wat de beste aanpak is.

https://www.iagroup.com/en/home/