Artikel Depot
Image default
Financieel

Inkomstenbelasting in Nederland

De Nederlandse Belastingdienst is verantwoordelijk voor het innen van belastingen en sociale premies in Nederland.

Er zijn drie verschillende soorten belastbaar inkomen – of boxen – in Nederland, en elk heeft zijn eigen belastingtarieven. Om je belastbaar inkomen te berekenen, moet je je inkomen in deze drie boxen samenvoegen:

Inkomen uit werk en eigen woning
Financiële belangen in een bedrijf
Spaargelden en beleggingen

Je BSN nummer krijgen
Wanneer je je inschrijft in een Nederlands gemeente- of stadhuis, wordt de belastingdienst automatisch op de hoogte gebracht en krijg je een Nederlands sofi-nummer (BSN nummer).

Je hebt dan dezelfde status als een binnenlandse belastingplichtige, met alle voor- en nadelen van een gewone Nederlandse belastingplichtige. Deze registratie is verplicht om in Nederland te wonen en te werken.

Ingehouden inkomstenbelasting
Als je als werknemer voor een bedrijf werkt, moet je persoonlijke inkomstenbelasting betalen, die je werkgever elke maand aan de bron zal inhouden. Dit betekent dat je zou moeten kunnen voorkomen dat je op enig moment een groot forfaitair bedrag aan inkomstenbelasting moet betalen.

Je moet misschien nog wel elk jaar een belastingaangifte doen als je inkomsten hebt die niet belast zijn, zoals inkomsten uit spaargeld, aandelen of bezittingen.

Regels voor freelancers
Zelfstandigen en freelancers moeten inkomstenbelasting betalen over hun winst. Elk jaar ontvang je een aangiftebrief van de Belastingdienst om aangifte te doen van inkomstenbelasting.

Als je geen brief ontvangen hebt, maar verwacht meer dan € 45 te betalen of een teruggave van meer dan € 14 te krijgen, moet je toch aangifte doen.

Wie betaalt inkomstenbelasting in Nederland?
Als je in Nederland woont of inkomsten uit Nederland ontvangt, moet je inkomstenbelasting betalen. Je betaalt belasting over je inkomen, spaargeld en beleggingen, en over eventuele financiële belangen in een vennootschap.

Werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen de 30% ruling belastingvrijstelling aanvragen. Dit stelt je vrij van belasting op 30% van je loon gedurende vijf jaar.

Wie voor dit voordeel in aanmerking komt, kan kiezen voor de status van gedeeltelijke niet-ingezeten belastingplichtige; dit betekent dat hij voor een deel van de inkomstenbelasting een niet-ingezeten belastingplichtige is. In wezen komt het erop neer dat als je kiest voor de status van gedeeltelijk niet-ingezeten belastingplichtige, je in Nederland minder belasting betaalt.

Wie is vrijgesteld van inkomstenbelasting in Nederland?
Het bedrag aan inkomstenbelasting dat je betaalt hangt af van in welke boxen je wereldwijde inkomen valt.

Belastingvrijstellingen in box 1
In Box 1 kan de werkgever onder strikte voorwaarden arbeidsinkomen of bepaalde kosten (gedeeltelijk) belastingvrij uitbetalen, zoals een verhuisvergoeding en extraterritoriale kosten. In deze box omvatten de aftrekmogelijkheden o.a:

specifieke medische kosten
alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
studiekosten
tijdelijk thuisverblijf voor zwaar gehandicapten
aftrekbare kosten van het eigen woningbezit
Belastingvrijstelling in Box 3

In Box 3 mag je bepaalde goederen voor persoonlijk gebruik niet als vermogen in het netto vermogen opnemen. Enkele bezittingen die in dit vak vrijgesteld zijn van belasting zijn onder andere:

het onroerend goed waarin je woont (als het van jou is)
sommige soorten verzekeringen
investeringen in milieu- en culturele projecten

Heb je meer informatie nodig over het doen van je belastingen? Dan kun je de belastingdienst bellen zakelijk.