Artikel Depot
Image default
Bedrijven

Een VCA cursus, wat is dat?

Mensen vanuit de constructiewereld zullen deze term wel kennen. Onderstaand staat wat meer informatie over wat je kunt bereiken met een VCA cursus.

Betekenis van een VCA cursus

Een VCA is een getest programma waarin verschillende branches in de Nederlandse industriewereld hun kennis en ervaring op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkvloer bundelen. Wanneer een bedrijf een VCA-certificaat heeft betekend dit dat het bedrijf veiligheid en gezondheid voorop stelt en ze zetten zichzelf neer als een betrouwbare en deskundige opdrachtnemer.

Hoe kom je in aanmerking voor een VCA-certificaat?

Een bedrijf komt in aanmerking voor een VCA-certificaat als het VGM-beheersysteem binnen het bedrijf voldoet aan een aantal eisen. VCA kijkt hiervoor naar:

–          Voorbereiding op noodsituatie

–          Opleiding, voorlichting en instructie

–          Gezondheidszorg binnen het bedrijf

–          Risicobeheer

Voor welke bedrijven is het VCA-certificaat?

Bedrijven met risicovolle werkzaamheden of die zich bevinden in een risicovolle omgeving moeten een VCA certificaat hebben. Een voorbeeld hiervan zijn constructiewerkzaamheden op bouwterreinen en in fabrieken.

Geldigheid  van een VCA-certificaat

Nadat je een VCA cursus gedaan hebt en het certificaat behaald hebt is het certificaat 3 jaar geldig. Echter is dit alleen zo wanneer u aan de eisen blijft voldoen. De instelling van het certificaat komt elk jaar langs om dit met een tussentijdse audit te controleren. Na deze drie jaar dat het certificaat geldig is dient u opnieuw een VCA cursus te doen en u te certificeren.

VCA in België

In Nederland gebruikt men hetzelfde VCA certificaat. De landen werken al meerdere jaren samen op dit gebied. Een Nederlands VCA certificaat is daarom ook geldig voor een bedrijf in België.

VCA in de andere landen

Buiten Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk om gebruikt nog geen enkel land een VCA-certificaat, of vergelijkbare veiligheidssystemen. VCA certificaten zijn daar niet geldig en vanuit daar uitgereikte certificaten niet in Nederland.

https://eurotransportcollege.com/vca-cursus/