Artikel Depot
Image default
Zorg

Incura is koploper digitale gegevens uitwisseling

Als eerste VG VIPP-deelnemer heeft WinBase Software & Adviezen BV de MedMij-kwalificatie behaald. Dankzij samenwerking met VZVZ en haar dienst LSP+ wist Incura (dat onder de WinBase groep valt) het certificaat snel binnen te halen. Dit waren nogal wat afkortingen. Voor we verder gaan, lichten we ze toe.

VG VIPP staat voor het vrijgevestigde GGZ versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling patiënt en professional. Deze overheidssubsidie zorgt ervoor dat de informatie-uitwisseling versneld doorgevoerd kan worden.

VZVZ is de Verenging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. De vereniging dient als kennis- en expertisecentrum voor interoperabiliteit en is coördinator van netwerken van uitwisselingen waaronder het Landelijk Schakelpunt.

De dienst LSP+ koppelt voor zorgaanbieders het Landelijk Schakelpunt (LSP) aan MedMij. MedMij maakt het mogelijk gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) in te zien.

Eigen gezondheidsgegevens in een PGO ophalen

Er doen 7 softwareleveranciers mee aan het VG VIPP-programma. Voor Incura is het certificeringsproces voorspoedig verlopen. Doordat de DVZA-rol (dienstverlener zorgaanbieder-rol) is overgedragen aan VZVZ werd snel aan alle eisen voldaan. Concreet betekent de kwalificatie dat het technisch gezien mogelijk is geworden voor patiënten / cliënten om hun eigen gezondheidsgegevens in een PGO op te halen. De gedachte erachter is patiënten / cliënten meer te betrekken bij het zorgtraject.

Certificeringsproces snel doorlopen

Incura productadviseur Glijn Glas was nauw bij de certificering betrokken. Zijn ervaring: “Na verkennende gesprekken met VZVZ eind 2020, is het certificeringsproces door intensieve samenwerking snel doorlopen. We hebben in een korte tijd grote stappen met elkaar weten te zetten.” De programmadirecteur van het VG VIPP verwoordt het als volgt: “Met deze eerste softwareleverancier die de MedMij-kwalificatie heeft behaald, is er een mooie mijlpaal bereikt. We verwachten dat de andere leveranciers snel volgen en kijken uit naar verdere uitrol in de praktijk en de daadwerkelijke eerste uitwisseling met patiënten.”

Meer informatie

Wil je meer weten over de MedMij-kwalificatie? Zoek je een modern administratieprogramma fysiotherapie of gebruikersvriendelijke administratie software voor oefentherapie? Je kunt verkoopadviseurs van Incura bereiken via +31 88 946 22 33 en info@incura.nl. Op de supportsite staan antwoorden op veel gestelde vragen, handleidingen en release notes.

https://www.incura.nl/

Gerelateerde artikelen

Zaken die je moet regelen wanneer iemand in je omgeving overlijdt

Incontinentie

Kiezen voor de juiste zorgverzekering