Artikel Depot
Image default
Bedrijven

Wat wordt er bedoeld met Lean?

Lean focust zich op het creëren van waarde en het elimineren van verspilling. Deze business strategie die richt zich op waarde creatie voor de klant. Door toepassing in alle processen worden verspillingen geëlimineerd. Centraal stellen van de klant zorgt voor een creatie van maximale toegevoegde waarde. Dit wordt allemaal gedaan tegen minimale inspanning vanuit de klant. Je verbetert hierdoor niet alleen kwaliteit, maar je zorgt ook voor een vermindering van kosten en doorlooptijd.

 

Waarom Lean gebruiken?

Op basis van  bovenstaande alinea zou je dus de conclusie kunnen trekken dat Lean een positief effect heeft op klanttevredenheid. Dit is echter niet het enige waar Lean een positief effect op heeft. De methode zorgt namelijk ook voor een verhoging in medewerkersbetrokkenheid en winst. Lean organisaties zijn voortdurend bezig te zoeken naar manieren om verbeteringen aan te brengen die hun bedrijf verbeteren. Dit in tegenstelling tot organisaties die pas interne veranderingen aanbrengen wanneer iets mis gaat.

 

Herkomst van de Lean methodiek

Toyota is de officiële uitvinder van de “Lean methode”. Deze methode is bedacht door een werkplaatschef van Toyota genaamd: Taiichi Ohno. Taiichi Ohno bedacht dat alleen bedrijfsprocessen waar een klant voor betaalt of waar een klant bereid voor is te wachten, nuttig zijn. Alle activiteiten die hier buiten vallen zijn daarom volgens de Lean methode verspilling van tijd en overbodig. Met dit denkbeeld legde hij de kiem legde voor het Toyota Production System.

 

De implementatie van Lean methodiek

Voordat een bedrijf zich een Lean bedrijf mag noemen, moet het vijf fasen doorlopen. Deze fasen bestaan uit Value, Value stream, Flow, Pull en Perfection. Lean is goed toe te passen door de gestandaardiseerde aanpak, maar vereist wel volledige omschakeling die je niet van de een op andere dag kunt bereiken. Dit vergt namelijk ook een verandering van mentaliteit dat betekent dat je alleen iets doet wanneer de klant hierom vraagt.

https://ezfactory.nl/lean-manufacturing/